MATERIAŁYMateriały edukacyjne zgromadzone na tej stronie skierowane są do nauczycieli realizujących treści ekologiczne zawarte w programach różnych przedmiotów, takich jak przyroda, biologia, geografia, chemia, etyka, nauczanie zintegrowane, a także wszystkich osób zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ"Nie znikaj. Materiały dla nauczycieli" , wyd. ODE Źródła, Łódź 2011, ISBN 978-83-928246-9-5 Tekst wprowadzający: Marta Jermaczek-Sitak. Autorki scenariuszy: Karolina Baranowska, Gosia Świderek. Redakcja: Ewa Kamińska, Gosia Świderek. Ilustracje: Michał Wenski.

Publikacja zawiera podstawowe informacje o bioróżnorodności i sposobach jej ochrony, scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych oraz karty pracy.

Konspekty zostały opracowane w taki sposób, by podczas zajęć nauczyciel wykorzystywał różnorodne metody pracy, np. gry i zabawy edukacyjne, zadania plastyczne, elementy parateatralne, które uczynią treści zajęć bardziej przystępnymi i ciekawszymi dla uczniów, pozwolą na zaangażowanie i aktywizację wszystkich uczestników, będą sprzyjać kreatywnemu myśleniu. Staraliśmy się zaproponować zajęcia możliwie najbardziej interaktywne, zapewniające pełen udział uczniów.

Scenariusze są tylko naszą propozycją tego, w jaki sposób można mówić młodzieży o bioróżnorodności, zachęcamy do ich modyfikacji i dostosowania do możliwości czasowych, poziomu wiedzy i zaangażowania uczniów.

"ZWIERZĘTA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA"opisy zwierząt występujących w grze edukacyjnej "Zwierzęta z różnych stron świata", która rozdawana była uczestnikom szkoleń.

Tutaj można sprawdzić prawidłowość dopasowania kart z opisem do kart z ilustracją zwierzęcia.
Stopień zagrożenia gatunku można sprawdzić w zamieszczonej powyżej publikacji (str. 29)

 
To jest archiwalna (2011)
strona projektu edukacyjnego
"Nie znikaj"
poświęconego bioróżnorodności.

Jego głównym celem było zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org

1,5% podatku na zieloną edukację

Sponsorzy programu:


nfosigw
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Patronat honorowy:

Patronat medialny:
stat4u PITy 2012 | projekt i wykonanie: Kooperatywa.org