Unfortunately, an error occured.

 

O konkursieSerdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie, który polega na:

  1. wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem (np. mapa narysowana kredą na boisku szkolnym, mapa wyhaftowana, mapa ułożona z  liści, mapy przestrzenne itp.). Praca powinna być pracą grupową uczniów.

  2. przygotowaniu w swojej miejscowości "Marszu ginących gatunków" - przemarszu ulicami w strojach/maskach zwierząt, podczas którego uczniowie-zwierzęta będą milczeniem lub hasłami zwracać uwagę odbiorców na problem wymierania gatunków.

    Przemarsz może być uzupełniony dodatkowymi elementami takimi jak scenki, transparenty, rozdawanie ulotek itp. W przygotowanie marszu uczniowie mogą zaangażować rodziców i  rodzinę.

    Zabawa w teatr, przygotowanie roli, masek jest lubiane przez uczniów, a jednocześnie bardzo widowiskowe. Dzięki atrakcyjności wizualnej marszu ginących gatunków wydarzenie ma szanse zaistnieć zarówno w lokalnych mediach, jak i na ustach mieszkańców.

    Chcemy, by impreza odbyła się w Światowym Dniu Bioróżnorodności 22 maja 2011.

  3. warunek dodatkowy: aby szkoła została dopuszczona do konkursu, nauczyciel powinien przeprowadzić w niej co najmniej 4 warsztaty dla 4 różnych klas (nauczyciele nauczania zintegrowanego i wychowawcy przedszkolni mogą przeprowadzić 4 różne warsztaty dla 1 grupy) o tematyce bioróżnorodności, na podstawie materiałów dostarczonych przez "Źródła". Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w konkursie i zainteresowanie ich zagadnieniami bioróżnorodności.

Skąd taki pomysł?Z doświadczenia wiemy, że aby przekonać do jakiejś idei (w tym przypadku – do ochrony bioróżnorodność), trzeba znaleźć punkt zaczepienia – coś co przyciągnie uwagę odbiorców i wzbudzi pozytywne emocje. Czymś, a właściwie kimś takim są zwierzęta: panda, nosorożec, koziorożec, hipopotam, bonobo, tygrys, orangutan i setki innych gatunków.

Proponujemy uczniom stworzenie mapy ginących gatunków i wcielenie się w nie na kilkadziesiąt minut, by ginące zwierzęta miały okazję przemówić do ludzi. Takie doświadczenie "bycia" kimś innym, zwierzęciem zagrożonym wyginięciem, silnie oddziałuje na aktora, wzbudza empatię i zapada w pamięć. 
To jest archiwalna (2011)
strona projektu edukacyjnego
"Nie znikaj"
poświęconego bioróżnorodności.

Jego głównym celem było zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org

1,5% podatku na zieloną edukację

Sponsorzy programu:


nfosigw
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Patronat honorowy:

Patronat medialny:
stat4u PITy 2012 | projekt i wykonanie: Kooperatywa.org