O PROJEKCIEProjekt "Nie znikaj" poświęcony był zagadnieniu bioróżnorodności.

Projekt został zakończony w 2011 roku

Choć słowo "bioróżnorodność" jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna tego jest smutna - jest nią zanikanie różnorodności biologicznej.

Wymieranie gatunków zwierząt i roślin nabiera coraz większego tempa. Pomimo znaczenia bioróżnorodności dla życia każdego organizmu na Ziemi, pomimo świadomości, że gatunki fauny i flory znikają każdego dnia, wśród wielu osób wciąż pokutuje przekonanie, że choć warto chronić zwierzęta i rośliny, a troska o środowisko to piękna idea, to przecież nie możemy dbać o przyrodę kosztem rozwoju gospodarczego. Poprzez realizację projektu chcieliśmy uświadomić odbiorcom, jak ważna jest bioróżnorodność - nie tylko dla samej przyrody, ale właśnie z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Cel projektu "Nie znikaj"Celem projektu edukacyjnego "Nie znikaj" było:
  • przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą;
  • zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt.

Opis projektuProjekt był realizowany w okresie październik 2010 – lipiec 2011. Składał się z 2 etapów: przygotowawczego, a następnie właściwego: konkursu dla uczniów.

Etap pierwszy - przygotowawczyNa terenie całej Polski przeprowadzono 45 szkoleń dla nauczycieli. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne: zbiór scenariuszy zajęć oraz grę dydaktyczną "Zwierzęta z różnych stron świata". Następnie nauczyciele przeprowadzili w swoich szkołach warsztaty dla uczniów.

Fotografie ze szkoleń (na dole strony)

Etap drugi – konkursUczniowie, którzy zapoznali się już z zagadnieniem bioróżnorodności, przystąpili do konkursu. Polegał on na:
  • wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz
  • przygotowaniu w swojej miejscowości "Marszu Ginących Gatunków" - przemarszu ulicami w strojach/maskach zwierząt, podczas którego uczniowie-zwierzęta będą milczeniem lub hasłami zwracać uwagę odbiorców na problem wymierania gatunków. Większość imprez odbyła się w Światowym Dniu Bioróżnorodności 22 maja.

Galeria fotografii z Marszów Ginących GatunkówKONTAKTKoordynatorka projektu: Ewa Kamińska, kom. 519 326 988,
ewa.kaminska@zrodla.org.pl

 
To jest archiwalna (2011)
strona projektu edukacyjnego
"Nie znikaj"
poświęconego bioróżnorodności.

Jego głównym celem było zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org

1,5% podatku na zieloną edukację

Sponsorzy programu:


nfosigw
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Patronat honorowy:

Patronat medialny:
stat4u PITy 2012 | projekt i wykonanie: Kooperatywa.org